Lá chắn ‘Vòm sắt’ bảo vệ Israel trước tên lửa đối phương

Hệ thống phòng không Iron Dome (Vòm sắt) được thiết kế để đánh chặn tên lửa, rocket và đạn pháo nhắm vào các thành phố của Israel.

Đồ họa: Việt Chung

vnExpress.net

, , , , , , ,