Bầu bổ sung Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu

Ngày 20/4, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa 9 tổ chức kỳ họp thứ sáu (kỳ họp bất thường), xem xét thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Phó chủ tịch UBND; tờ trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh; bầu bổ sung Phó chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.