“Cả một đời ân oán”: Đường đường là vợ, lại ở cùng nhà với nhân tình cũ của chồng thì sung sướng gì?

Mượn lời của mẹ đẻ Dung (Hồng Diễm) – người bị bà Lan (Mỹ Uyên) nhắc đến trong bài giáo huấn cô trong “Cả một đời ân oán” để hiểu cho nỗi lòng của bà Lan, quả là không sai. “Xã hội bây giờ hiện đại, chứ có phải thời phong kiến đâu mà năm thê bảy thiếp sống chung một nhà”.