Xử lý người đứng đầu khi đánh giá cán bộ còn… nể nang

“Cơ quan nào thực hiện việc đánh giá cán bộ còn nể nang, hình thức, đối phó thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước cấp trên”, Chủ tịch tỉnh Cà Mau vừa chỉ đạo “khẩn” trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm điểm đảng viên và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, thời gian qua, công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện cơ bản đúng trình tự, thủ tục quy định.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Cà Mau cho rằng, phần lớn các cơ quan, đơn vị đánh giá còn nặng hình thức, nể nang, thiếu thực chất nên đã không khuyến khích được người có năng lực, đạo đức tốt phấn đấu; không xem xét tinh giản biên chế được những người yếu kém, hạn chế năng lực, đạo đức.

Từ đó, dẫn đến tình trạng số lượng công chức, viên chức của tỉnh nhiều, nhưng chất lượng còn hạn chế, yếu kém, là nguyên nhân chính dẫn đến việc thực hiện cải cách hành chính của tỉnh đạt hiệu quả chưa cao.

Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo việc thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức phải nghiêm túc. (Ảnh minh họa)Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo việc thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức phải nghiêm túc. (Ảnh minh họa)

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đề nghị Thủ trưởng các Sở, ngành, địa phương thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

Trong việc phân loại cán bộ, công chức, viên chức và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị, yêu cầu người chủ trì phải có ý kiến đánh giá, nhận xét cụ thể từng công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.

Cơ quan, đơn vị, bộ phận nào thực hiện việc đánh giá còn nể nang, hình thức, đối phó thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước cấp trên.

“Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên khi kiểm tra, rà soát, nếu cơ quan, đơn vị, bộ phận nào tổ chức đánh giá hình thức, kém chất lượng thì yêu cầu đánh giá lại, đồng thời hạ một mức xếp loại đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, bộ phận đó”, Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo rõ.

Chủ tịch tỉnh cũng giao Sở Nội vụ rà soát, kiểm tra kết quả đánh giá của các Sở, ngành, địa phương; đối chiếu tỷ lệ các mức xếp loại với kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 để xác định chất lượng đánh giá của từng Sở, ngành, địa phương.

“Trên cơ sở đó, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xử lý đối với người đứng đầu các Sở, ngành, địa phương thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 chưa tốt, còn hình thức, kém chất lượng”, Chủ tịch tỉnh chỉ đạo quyết liệt.

Dantri.com.vn

, , , ,